Kan openbaar laden slimmer en efficiënter?

Kan openbaar laden slimmer en efficiënter?

Nu er snel meer elektrische auto’s bijkomen, groeit ook de behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte hard. Maar die ruimte is al intensief in gebruik. Hoe kan laadinfrastructuur goed worden ingepast? Welke alternatieven zijn er voor de reguliere laadpaal? En hoe kunnen gemeenten die alternatieven efficiënt en slim toepassen? Om bij deze vraagstukken te…

Warmtevisie gemeente Rheden

Warmtevisie gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil stappen zetten in de warmtetransitie en begint met het opstellen van een warmtevisie. Zij hebben ons gevraagd hen hierbij te ondersteunen. De warmtevisie geeft de gemeente en haar stakeholders richting in de aanpak naar een aardgasloze gemeente en zorgt voor inzicht in de planning. De gemeente krijgt weliswaar de regierol in…

MKB EV-scan

MKB EV-scan

HetEnergieBureau werkt mee aan het E-pact kennisconsortium. Met als doel? het wagenpark van Nederland verduurzamen! De meest toonaangevende advies- en ingenieursbureaus op het gebied van elektrisch vervoer hebben de krachten gebundeld. We bieden (om te beginnen) het MKB een EV-scan aan die snel en concreet de mogelijkheden inzichtelijk maakt om op korte termijn elektrisch te gaan rijden….

Noord-Limburgse gemeenten starten met duurzaam deelvervoer

Noord-Limburgse gemeenten starten met duurzaam deelvervoer

Donderdag 1 november 2018 ging het project Mobie van start; duurzaam deelvervoer Noord-Limburg. Vanaf nu rijden er acht elektrische BMWi3’s en zestien deelfietsen rond in Noord-Limburg. Mobie is een project dat in samenwerking met Stichting Limburg Elektrisch, HetEnergieBureau en de Provincie Limburg is ontwikkeld. De acht Noord-Limburgse gemeenten treden vanuit Trendsportal op als initiatiefnemer voor duurzaam…

75 aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

75 aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Maar liefst 75 gemeenten hebben een aanvraag ingediend bij het programma Proeftuinen aardgasvrije wijken. HetEnergieBureau heeft voor de gemeenten Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Boxmeer meegewerkt aan de totstandkoming van de uitvoeringsplannen. Begin 2018 is vanuit het Ministerie van BZK budget beschikbaar gekomen voor een programma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Hiervoor kunnen gemeenten een aanvraag doen voor een financiële…

Raadsleden gemeente Ede leggen hun energiekaarten op tafel!

Raadsleden gemeente Ede leggen hun energiekaarten op tafel!

Op donderdag 11 januari jl. gingen leden van de gemeenteraad van Ede op een bijzonder manier aan de slag met het thema Energieneutraal. Op het gemeentehuis van Ede speelden zij de door HetEnergieBureau ontwikkelde Serious Game ‘Jeu de Joule’, waarmee in beeld wordt gebracht wat er voor nodig is om als gemeente Energieneutraal te worden. De…

Alle lichten op groen in Stiphout-Zuid, gemeente Helmond

Alle lichten op groen in Stiphout-Zuid, gemeente Helmond

34 kopers van bouwkavels bij Stiphout-Zuid bereiden zich vol enthousiasme voor op de bouw van hun aardgasvrije woning. Bij de koop van hun kavel krijgen ze advies van een specialist aangeboden. Afgelopen week informeerde HetEnergieBureau hen in 3 inspirerende avonden hoe ze hun woning aardgasvrij en 0-op-de-meter kunnen ontwerpen.

Budget ISDE-regeling verhoogd tot 100 miljoen euro

Budget ISDE-regeling verhoogd tot 100 miljoen euro

Het budget voor de regeling investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt voor het kalenderjaar 2018 door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verhoogd naar 100 miljoen euro. De regeling wordt bovendien verbreedt naar gemeenten en provincies. In het lopende kalenderjaar is er een budget van 90 miljoen euro. Tot en met eind oktober is er 58…