HetEnergieBureau werkt mee aan het E-pact kennisconsortium. Met als doel? het wagenpark van Nederland verduurzamen!

De meest toonaangevende advies- en ingenieursbureaus op het gebied van elektrisch vervoer hebben de krachten gebundeld. We bieden (om te beginnen) het MKB een EV-scan aan die snel en concreet de mogelijkheden inzichtelijk maakt om op korte termijn elektrisch te gaan rijden.

We berekenen op basis van Total Cost of Ownership, de financiële voordelen en CO2-besparing bij het overgaan op een elektrisch wagenpark. De scan geeft ook een indicatie van het aantal benodigde laadpunten. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare vermogen op locatie.

Het doel is te komen tot honderden Smart Charging toepassingen bij ondernemers, waarmee lokale duurzame energie wordt gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s.

Wilt u hiervan onderdeel zijn en heeft u interesse in de EV-scan?

Neem dan contact op met Kevin Ottenheim.