Duurzame oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken

Onze oorsprong ligt in het werken voor overheden. Wij werken altijd vanuit de inhoud, maar kennen de bestuurlijke en ambtelijke processen als onze broekzak. Omdat we bij veel verschillende overheden over de vloer komen, kennen wij de best practices uit de regio als geen ander. En die zetten we graag in voor onze opdrachtgevers!

Dat doen we ook voor woningcorporaties, die een belangrijke rol hebben in de lokale energietransitie. Wij zorgen voor een optimale verbinding tussen corporatie en lokale overheid. We ontwikkelen routekaarten en duurzaamheidsbeleid, en begeleiden we bij duurzame renovatie en nieuwbouwprojecten, waarbij we gebruikmaken van GPR en energielabel software. Daarnaast zetten wij onze expertise graag in voor maatschappelijk organisaties en bedrijven die duurzaam willen werken vanuit een energiezuinige huisvesting.  

U leest hieronder wat wij te bieden hebben op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, participatie & communicatie en strategie, beleid & monitoring.

Mobiliteit

Van laadinfrastructuur tot deelmobiliteit 

Ons mobiliteitssysteem is altijd in beweging. Maar veel voertuigen staan 90% van de tijd stil. Dat kan slimmer en leuker! Wij zetten ons in voor een duurzaam mobiliteitssysteem en gebruik van combinaties van modaliteiten. Zo zorgen we voor voldoende aanbod en betaalbaar en efficiënt gebruik van voertuigen waardoor mobiliteit duurzaam en toegankelijk is. En gaan we van bezit naar gebruik, en van fossiel naar groen. 

“In de mobiliteitstransitie werken we samen toe naar duurzame en flexibele oplossingen.”

Deelvervoer voor iedereen

Het delen van voertuigen zorgt voor efficiënter gebruik van de ruimte en biedt veel duurzaamheidsvoordelen. We zetten ons in om dit onderwerp goed te borgen op landelijke schaal, werken toe naar complete Mobility-as-a-Service-oplossingen, denken mee in HUB realisatie, en schrijven beleid voor deelvervoer. We hebben een aantal grootschalige deelmobiliteitsconcepten in de markt gezet waardoor deelvervoer voor grote groepen gebruikers beschikbaar wordt.

Mobiliteit als onderdeel van de brede energietransitie

Wij zien veel kansen in het integraal oppakken van mobiliteit met andere thema’s. Duurzaam vervoer inzetten als batterij op wielen waardoor de elektriciteitsnetten ontlast worden. Het momentum dat deze transitie met zich meebrengt zetten we in voor een belangrijke modal shift. Op die manier krijgen we niet alleen duurzamer vervoer maar ook minder voertuigen, en dus meer ruimte voor groen of andere opgaven. 

Voorbeeldprojecten

 • Collectieve aanpak laadinfrastructuur Noord-Brabant en Limburg (NAL-regio Zuid)

  Bekijk project
 • New Mobility project gemeente Roosendaal

  Bekijk project

Participatie & communicatie 

Van wijkuitvoeringsplan tot energiearmoede-aanpak 

De energietransitie is een sociale transitie die vooral gaat over mensen en menselijk gedrag. Daarom nemen wij de leefwereld van mensen als uitgangspunt in ons werk. Vanuit onze kennis en ervaring voelen wij haarfijn aan wat er nodig is om inwoners te betrekken en enthousiasmeren. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan aardgasvrije buurten en wijken, isolatieaanpakken en andere duurzaamheidsprojecten. 

“Met ons team bouwen we een brug tussen mensen en techniek, de leefwereld en de systeemwereld.”

Drempels weghalen

In een participatieplan op maat starten we met een analyse van de doelen, het gewenste niveau van participatie en alle stakeholders. Wij denken vanuit de doelgroep en bevragen hen ook voor een gedragen plan en een succesvolle implementatie. We halen drempels weg die mensen verhinderen om actief te worden, en maken het hen zo gemakkelijk mogelijk.

Aansprekend

Om inwoners te bereiken is het van belang om ze op een aansprekende manier te betrekken. Er is niet één type inwoner. Voor onze communicatie aanpak en de keuze van boodschappen en middelen, houden we dan ook rekening met de belevingswereld van verschillende groepen inwoners. 

Interactief

We stellen een communicatieplan op en formuleren kernboodschappen in eenvoudige taal en in beeld. En gaan aan de slag met interactieve participatievormen. Zo trekken we regelmatig de wijken in met onze opvallende, interactieve Energiebus.

Voorbeeldprojecten

 • Uitvoeringsprogramma’s Lokale Aanpak Isolatie (NIP)

  Bekijk project
 • Energiebesparing: overzicht, plan, actie!

  Bekijk project

Gebouwde omgeving

Van warmtetransitie tot duurzame gebouwen

De warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing van Nederland, een transformatie van 7 miljoen huizen naar de stip op de horizon een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Hoe komen we daar?

“Samen met gemeenten zorgen wij ervoor dat duurzame ambities worden verbonden aan hun lokale praktijk.”

Stappenplan 

Wij hebben voor de warmtetransitie een duidelijk stappenplan ontwikkeld, waarmee een gemeente stapsgewijs aan de slag kan; van transitievisie naar wijkuitvoeringsplan naar uitvoering. Wij hanteren hierin een aantal duidelijke stappen, elk met een duidelijk afbakening. Daardoor kan de gemeente al deze voorbereidingen eenvoudig meenemen in het stappenplan en blijft alles goed inzichtelijk. Ook procesmatig wordt zo de juiste richting gekozen om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.  

Stap naar uitvoering 

Met het opstellen van een Transitievisie Warmte hebben gemeenten focus en richting gegeven die nodig is om verder te komen met de warmtetransitie. Nu maken we de stap naar daadwerkelijke uitvoering! Voor meerdere gemeenten in o.a. Brabant en Limburg stelden we Wijkuitvoeringsplannen op waarin we, samen met inwoners en andere betrokkenen, beschrijven hoe de betreffende wijk aardgasvrij kan worden.   

Regie

Wij ondersteunen hierbij met onze kennis over warmtetechnieken, gebouwmaatregelen en businesscases in combinatie met onze participatie- en proceskunst. Uiteindelijk komen we hiermee tot een plan dat onder onze regie door bewoners, bedrijven, stakeholders én gemeente samen wordt opgesteld. En door alle partijen en belanghebbenden in de wijk gedragen wordt. Met technische maatregelen én maatregelen om het gedrag te beïnvloeden. Zo helpen wij gemeenten om de ambities te verbinden aan de lokale praktijk.

Voorbeeldprojecten

  Strategie, beleid & monitoring 

  Van visie naar concreet beleid

  Wij ondersteunen gemeenten en andere organisaties bij het ontwikkelen van robuuste strategieën voor een duurzame toekomst. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het vaststellen van ambitieuze, maar haalbare doelen voor 2050 én daarbuiten. En vertalen deze visies naar concreet beleid.

  “Onze focus ligt op het behalen van concrete en meetbare resultaten die bijdragen aan een duurzamere toekomst.”

  Strategie ontwikkelen

  Samen met de opdrachtgever bepalen we een stip op de horizon voor 2050, waarbij we rekening houden met lokale, nationale en internationale duurzaamheidsdoelen. Vervolgens betrekken we de stakeholders, bijvoorbeeld door workshops en bijeenkomsten te faciliteren waarmee we draagvlak en input vergaren. Vanuit hier ontwikkelen we roadmaps: gedetailleerde stappenplannen die beschrijven hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden. En waarmee je de klant dus concreet aan de slag kan.

  Beleid formuleren

  We vertalen strategische doelen naar heldere beleidskaders die eenvoudig te implementeren zijn. Daarbij adviseren we over relevante wet- en regelgeving en mogelijke subsidies die de duurzame transitie kunnen ondersteunen. Ook integreren we bewezen methoden en innovaties, waarmee we de effectiviteit van het beleid vergroten.

  Monitoring en evaluatie

  Natuurlijk wil je weten of je gestelde doelen ook behaald worden. Daarvoor stellen wij prestatie indicatoren (KPI’s) die de voortgang richting de gestelde duurzaamheidsdoelen meten. We gebruiken geavanceerde analysetools om de prestaties te monitoren en trends te identificeren. Op basis daarvan kunnen we periodieke rapportages leveren die inzicht geven in de voortgang en mogelijke knelpunten.Bijsturen

  Bijsturen

  Bij achterblijvende resultaten helpen we bij het opstellen van actieplannen om weer op koers te komen richting de duurzaamheidsdoelen. We evalueren en herzien bestaande strategieën en beleid om deze aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Ook bieden we trainingen en workshops om de interne capaciteit van organisaties te versterken, zodat zij zelf effectief kunnen bijdragen aan de opgave.

  Kracht van onze aanpak

  • Samenwerking: wij werken nauw samen met onze klanten en hun stakeholders om ervoor te zorgen dat de strategieën en beleid breed gedragen worden.
  • Innovatie: we blijven voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties in duurzaamheid en energietransitie.
  • Resultaatgericht: onze focus ligt altijd op het behalen van concrete en meetbare resultaten die bijdragen aan een duurzamere toekomst.

  Voorbeeldprojecten

  • Scenariomodel duurzaamheidskoers gemeente Roerdalen

   Bekijk project
  • Transitieprogramma Building Balance in Limburg

   Bekijk project

  Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 

  Neem gerust contact met ons op.