Welkom op de website van HetEnergieBureau (https://hetenergiebureau.nl). Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website en alle informatie die hierop beschikbaar is. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en ermee akkoord gaat. 

Gebruik van de website 

De informatie op deze website is algemeen van aard en is bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafieken op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie legt, is daarom strikt op eigen risico. 

Aansprakelijkheid 

HetEnergieBureau is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of consequentiële schade, of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of in verband met het gebruik van deze website. 

Externe links 

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd door of in enige vorm geassocieerd zijn met HetEnergieBureau. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden uitgedrukt. 

Auteursrechten 

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van HetEnergieBureau, tenzij anders aangegeven. Dit omvat auteursrechten op tekst, ontwerp, afbeeldingen en andere materialen. Reproductie is verboden behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Privacy 

HetEnergieBureau neemt uw privacy serieus. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt via deze website zal worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees meer hierover in onze privacyverklaring

Wijzigingen 

HetEnergieBureau behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de website te controleren op updates van deze disclaimer. 

Contact 

Voor vragen of meer informatie over onze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen.