Nu er snel meer elektrische auto’s bijkomen, groeit ook de behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte hard. Maar die ruimte is al intensief in gebruik. Hoe kan laadinfrastructuur goed worden ingepast? Welke alternatieven zijn er voor de reguliere laadpaal? En hoe kunnen gemeenten die alternatieven efficiënt en slim toepassen? Om bij deze vraagstukken te helpen, brengt NKL dit najaar met ondersteuning van HetEnergieBureau een Handreiking Anders Laden uit. Ter voorbereiding hiervan heeft op 4 september 2019 een expertbijeenkomst plaatsgevonden. Ook wordt er op 14 november 2019 een seminar georganiseerd over dit thema. Lees hierover meer op de website van NKL.