Tijdens het Energiefestival van de Provincie Noord-Brabant op 7 november jl. ondertekende Jeroen van Gestel namens HetEnergieBureau het convenant ‘Brabant rijdt Elektrisch’. Samen met andere partijen maken we werk van elektrisch rijden. We gaan daarbij bovendien verder dan alleen het elektrificeren van autokilometers. Wij kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden van openbaar vervoer en (elektrische) deelconcepten. Ook kijken we naar andere zaken zoals bijvoorbeeld Slim Laden: het direct opladen van auto’s met zon- of windenergie. Het convenant is onderdeel van de ambitie van de Provincie Noord-Brabant dat in Brabant in 2020 tienduizenden elektrische voertuigen rondrijden.