Uitvoeringsprogramma’s Lokale Aanpak Isolatie (NIP)

Het meerjarige Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is bedoeld om in Nederland tot 2030 grootschalig woningen te isoleren. Gemeenten hebben hierin een regierol. Zij zijn aan zet om woningeigenaren hierbij te ondersteunen. En vooral inwoners met risico op energiearmoede te ontzorgen. Inmiddels ondersteunden wij meerdere gemeenten om – samen met lokale stakeholders – de isolatieopgave in beeld te brengen, en een Lokale Aanpak Isolatie (LAI) op te stellen.

Tot dusver stelden wij voor 13 gemeenten (o.a. Meierijstad, Land van Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Vught, Drimmelen, Goirle, Hilvarenbeek en de ABG-gemeenten) een Lokale Isolatie Aanpak op voor het NIP; samen goed voor het potentieel isoleren van in totaal 7.500 koopwoningen.

Van plan naar uitvoering

In 2024 en 2025 zal meer nodig zijn; in die periode zullen opnieuw tranches met geld worden gelanceerd. Bovendien moeten gemeenten van een plan van aanpak naar uitvoering zien te komen. HetEnergieBureau ondersteunt hen bij het maken van passende en gedragen uitvoeringsprogramma’s. En uiteraard zijn wij er ook voor gemeenten die nog geen plan van aanpak hebben.

“Door de opzet van HetEnergieBureau en Braining The Future zijn we in de gemeente Vught, samen lokale partijen, tot een mooie NIP-aanpak gekomen!” (Koen Bussink – gemeente Vught)

Design Thinking

In deze trajecten werken wij samen met Braining The Future, experts op het gebied van design thinking. Deze expertise combineren we met onze inhoudelijk kennis en ervaring. Zo komen we samen met stakeholders tot plannen die passend zijn op de lokale context: praktische uitvoeringsprogramma’s waarmee gemeenten direct en gericht aan de slag  kunnen om inwoners te ondersteunen.

Stapsgewijs

De uitvoeringsprogramma’s bouwen we stapsgewijs – en in samenwerking met lokale stakeholders – op in 3 werksessies volgens de Design Thinking-methode:

  1. Verdiepen: Inzichtelijk maken welke opgave er ligt en welke doelgroep en behoeftes er zijn. Samen wordt er een focus gekozen;
  2. Bedenken: Duidelijkheid scheppen over de aanbod en de concrete stappen die hiervoor moeten worden gezet om verschillende doelgroepen (bijv. minima doelgroep) te helpen en ontzorgen. Samen bepalen we de scope van het aanbod;
  3. Waarmaken: De hoofdlijnen van de uitvoeringsprogramma wordt getoetst, de rolverdeling wordt vastgelegd en de benodigde acties worden bepaald.

Een uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit o.a. een uitgewerkt processchema voor de uitvoering, overzicht van activiteiten en planning daarvan, de rolverdeling en organisatie, en ook een begroting om de aanpak te realiseren. Daarnaast brengen we randvoorwaarden en risico’s in kaart.

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten