Energiebesparing: overzicht, plan, actie!

Wij kennen de energiebesparingsopgave van gemeenten als geen ander. En zien de uitdagingen die daar spelen. Die ontstaan vooral doordat de opgave flink in omvang is toegenomen afgelopen jaren. Hoe houd je als gemeente dan toch overzicht? Een Actieplan Energiebesparing biedt de structuur en houvast die nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken, nu en in de toekomst!

Iedere gemeente in Nederland heeft een opgave op het gebied van energiebesparing. En wil in dat kader organisaties en inwoners helpen om het verduurzamen van woningen en ander vastgoed te versnellen, zodat we met elkaar steeds meer energie besparen. Hierbij komen zij uiteenlopende doelgroepen tegen: van woningeigenaren tot huurders, van kwetsbare inwoners met recht op energietoeslag tot bedrijven die moeten voldoen aan nieuwe verduurzamingseisen, enzovoort. Elk van deze doelgroepen vraagt om een andere benadering, en om een aanpak die aansluit bij de behoefte die leeft. Waar te beginnen? Voor wie doe je wat? Met een Actieplan Energiebesparing kun je als gemeente concreet aan de slag.

“HetEnergieBureau heeft ons het nodige werk uit handen genomen om goed in beeld te krijgen welke acties we de komende jaren moeten oppakken om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Het actieplan energiebesparing geeft ons richting en houvast.” (Linda van Erp – gemeente Land van Cuijk)

Kapstok

Het Actieplan Energiebesparing zoals wij dat helpen vormgeven werkt als een kapstok voor uiteenlopende projecten en acties. Zo creëerden we voor de gemeente Meierijstad een nieuwe, succesvolle werkwijze met sociaal werkers die als energiebespaarcoaches aan de slag gingen. Ook de gemeente Land van Cuijk heeft zich deze werkwijze eigen gemaakt.

De energiebespaarcoaches wisten kwetsbare inwoners met energiearmoede beter te vinden en te helpen. Onder andere via de uitrol van een witgoedactie en verschillende wijkacties kwamen zij met inwoners in contact. Ook zetten zij – daar waar nodig – een vrijwillige klussendienst in om kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen. Daarnaast stelden we samen met hen, en andere stakeholders, een een lokale aanpak isolatie op.

Maatwerk

Elk Actieplan Energiebesparing omvat diverse ontwikkellijnen, gericht op de totale besparingsopgave voor de gebouwde omgeving in een gebied (gemeente, buurt of wijk) op de langere termijn. Hieronder vallen koop- en huurwoningen, maar ook bedrijven en het maatschappelijk vastgoed. Het plan omvat o.a. een totaaloverzicht van activiteiten – die zijn onderverdeeld in verschillende doelgroepen – een meerjarenplanning, een scoringstool voor prioritering, een begroting van kosten per activiteit gekoppeld aan een kostenpost, en een inschatting van benodigde fte’s.

De invulling van een Actieplan Energiebesparing is altijd maatwerk en kan naar behoefte worden aangepast en aangevuld.

Stapsgewijze aanpak

Een Actieplan Energiebesparing maken we gezamenlijk met de interne stakeholders binnen de gemeente. We halen informatie op doormiddel van werksessies en ontwerpen tussentijds een passend systeem om alle opgehaalde informatie te borgen. Dit is altijd maatwerk, maar onze werkwijze bevat in ieder geval deze onderdelen:

  • Afbakening / doel bepalen
  • Inventariseren
  • Prioriteren
  • Plan opstellen

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten