Scenariomodel duurzaamheidskoers gemeente Roerdalen

De gemeente Roerdalen had behoefte aan inzicht in mogelijke toekomstscenario’s op het gebied van energietransitie. Zodat zij op basis daarvan de juiste koers kunnen bepalen, en bijsturen waar nodig. Wij ontwikkelden een model waarmee de gemeente de toekomstige richting van Roerdalen op het gebied van duurzaamheid duidelijk kan vormgeven.

Concreet ontwikkelden we een Excel-tool waarin letterlijk aan diverse ‘knoppen’ gedraaid kan worden. Daarmee zie je direct en in één oogopslag hoe het energiesysteem er nu en in de toekomst uit kan zien.

“Het scenariomodel is een onmisbaar instrument geworden voor het vormen van onze duurzaamheidskoers. Hiermee zijn we verzekerd van een doordachte benadering voor een duurzaam Roerdalen.”

Onderbouwd en interactief

Wij baseerden de tool op diverse berekeningen, uitgangspunten en aannames, die vooraf uitvoerig zijn getoetst. In samenspraak met de opdrachtgever bepaalden we aan welke ‘knoppen’ gedraaid moest kunnen worden, zodat de tool uiteindelijk de juiste input levert.

Dit traject leidde tot een mooi instrument dat de gemeente helpt om op een interactieve manier verschillende beleidsopties te verkennen. En waarmee men uiteindelijke beleidsbeslissingen kan onderbouwen met concrete data en inzichten. Aan het begin van 2024 heeft het scenariomodel een cruciale rol gespeeld en gefungeerd als een sleutelinstrument voor de ontwikkeling van het Koersplan Duurzaamheid 2050 van de gemeente Roerdalen.

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten