Collectieve aanpak laadinfrastructuur Noord-Brabant en Limburg (NAL-regio Zuid)

De Provincies Noord-Brabant en Limburg werken samen aan de grootschalige en uniforme uitrol van publieke laadpalen in meer dan 80 gemeenten. Het doel? Dat laadinfrastructuur géén belemmering vormt voor de groei van elektrisch rijden. Wij ondersteunen de Provincies hierbij door het vormgeven van een collectieve aanpak laadinfrastructuur en ondersteunen de ruim 80 betrokken gemeenten bij al hun vragen en uitdagingen op het gebied van laadinfrastructuur.

Daarnaast zorgen we ervoor dat kennis en ervaringen gedeeld worden. Wij treden op als sparringpartner en vraagbaak, schrijven kennisdocumenten en verzorgen een halfjaarlijkse startcursus voor nieuwe medewerkers. Daarnaast organiseren we vanuit het Expertisecentrum ontmoeting en verbinding via webinars, rondetafelgesprekken en bijeenkomsten.

“Laadinfrastructuur is een complex en – door alle problemen rondom netcongestie – inmiddels ook strategisch onderwerp geworden. Door kennis en ervaring te bundelen en deze slim te ontsluiten op provinciaal niveau, maken we echt impact!”

Uniforme aanpak

Met de collectieve aanpak publieke laadinfrastructuur waar binnen dit project aan gewerkt wordt, gaan de komende jaren meer dan 20.000 publieke laadpalen in Brabant en Limburg geplaatst worden. Een enorm aantal! Belangrijke uitdaging voor ons was dan ook om samen met deze gemeenten een uniforme aanpak te realiseren. Een aanpak waar zowel kleine als grote gemeenten mee geholpen zijn.

Collectieve concessie

Inmiddels is het ons gelukt om tot inhoudelijke overeenstemming te komen tussen de Provincies Noord-Brabant en Limburg en 80 gemeenten over de gezamenlijke aanpak van de uniforme uitrol van publieke laadpalen. En hiervoor een collectieve concessie te organiseren, die naar verwachting in de zomer van 2024 gegund wordt.

Wij maken het mogelijk

Eerder waren wij als HetEnergieBureau al betrokken bij de plaatsing van zo’n +/- 15.000 publieke laadpunten. In dit project komen daar nog eens 20.000 laadpunten bij. Daarmee is HetEnergieBureau betrokken bij zo’n 90% van alle publieke laadpalen in Brabant en Limburg. We kunnen dus wel stellen dat wij elektrisch rijden in Brabant en Limburg écht mogelijk maken!

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten