Steeds meer woningcorporaties werken hard aan de verduurzaming van het woningbezit en het opstellen van beleid met het oog op energieneutraliteit in 2050. Daarbij maken ze soms grote stappen van een F- of G-label naar een A-label of zelfs beter.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) kan bij het treffen van maatregelen goed van pas komen. Het rijk heeft medio 2014 in totaal bijna € 400 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld, waarvan op dit moment nog zo’n € 200 miljoen over is. Corporaties maken in veel gevallen nog geen gebruik van de regeling omdat een aanvraag nogal wat voorwerk vereist en de toetsing door RVO streng is. Dat is jammer want de STEP-regeling biedt veel kansen en kan ervoor zorgen dat aanzienlijk meer woningen kunnen worden aangepakt. Budget is er op dit moment nog volop. HetEnergieBureau ondersteunt woningcorporaties die hiervan gebruik willen maken. Dus heeft u hulp nodig bij het aanvragen van STEP-subsidie? Neem dan contact met ons op. De subsidie kan tot en met 31 december 2018 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd. Maak er gebruik van en laat het beschikbare geld niet liggen! Ter inspiratie leest u hier meer over de ervaringen van andere corporaties.

Meer praktijkverhalen lezen? Klik hier.