Adviseur programmalijn Energiesysteem RES-MRE

Marjorie van Dooren

m.vandooren@hetenergiebureau.nl

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Steeds vaker wordt energie duurzaam en decentraal opgewekt, en we gebruiken steeds meer elektriciteit, onder andere voor verwarming en vervoer. Het huidige energiesysteem is hier nog niet op berekend, vooral het elektriciteitsnetwerk, dat sterk onder druk staat door netcongestie. De gemeenten binnen de RES Metropoolregio Eindhoven werken samen met netbeheerders, de provincie, Brainport Development en andere partijen aan het toekomstbestendig maken van het regionale energiesysteem.

Sneller en slimmer

Voor de korte termijn (tot 2030) ligt de hoogste prioriteit bij het sneller uitbreiden en slimmer benutten van het elektriciteitsnetwerk. Dit omvat onder andere het versnellen van procedures voor de aanleg van infrastructuur en het stimuleren van slimme oplossingen zoals energiehubs op bedrijventerreinen.

Daarnaast wordt verkend hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien, rekening houdend met de ambities en ontwikkelingen in de regio, en wat er nodig is om dit te realiseren. Binnen de programmalijn Energiesysteem RES MRE lopen meerdere trajecten die hierop gericht zijn.

‘Met de hulp van HetEnergieBureau zijn we stap voor stap een strategie aan het bouwen voor het energiesysteem van de toekomst. De scherpte, betrokkenheid en duurzame motivatie van Marjorie helpen om telkens weer de juiste richting te bepalen.’ (Jorrit Visée – procesmanager Energiesysteem RES-MRE)

Ondersteuning

HetEnergieBureau ondersteunt de RES MRE bij de coördinatie en uitvoering van alle lopende trajecten binnen de programmalijn Energiesysteem. Onze toegevoegde waarde ligt vooral in het aanbrengen van structuur, het bewaken van trajecten, het samenbrengen van partijen, en het inbrengen van regionale en inhoudelijke kennis. Zo werken wij mee aan het ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst, én het slimmer benutten daarvan.

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten