Het kabinet Rutte III presenteerde dinsdag 10 oktober 2017 zijn regeerakkoord. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste (duurzame) plannen voor de woningcorporaties: Verhuurderheffing: Corporaties die investeren in verduurzaming krijgen een korting op verhuurderheffing.

Verhuurderheffing:

 • Corporaties die investeren in verduurzaming krijgen een korting op de verhuurderheffing. Het kabinet reserveert hiervoor 100 miljoen euro per jaar van 2021. Dit bedrag loopt vanaf 2019 op met 25 miljoen euro per jaar. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de investering in verduurzaming van de woningvoorraad. De korting is een echte aftrek en er komt geen verhoging van de verhuurderheffing. Dus 1,7 miljard euro verhuurderheffing wordt met aftrek van de korting 1,6 miljard euro.

Verduurzaming:

 • Het kabinet werkt met de medeoverheden, corporaties, netwerkbedrijven en andere organisatie aan een programma voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 • Er komen regionale plannen voor verduurzaming met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders.
 • Op korte termijn komt er geld voor isolatie. Op de lange termijn komt er geld voor onder meer warmtepompen en zonneboilers.
 • Aan het eind van de kabinetsperiode worden nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd.
 • Stapsgewijs wordt de bestaande woningvoorraad gasvrij gemaakt.
 • Aan het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet dat er 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij worden gemaakt. In 2050 moet de hele voorraad van 6 miljoen woningen duurzaam zijn.
 • De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht.

Overig:

 • De gaskraan in Groningen gaat verder dicht. Er komt een regiofonds waar jaarlijks 2,5 procent van de aardgasbaten in gestort wordt (ca. 50 miljoen p/j).
 • In Groningen komt een investeringsfonds voor verduurzaming en betere leefbaarheid bij de versterkings- en herstelwerkzaamheden.
 • De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.