Als uitvoerder van het Expertisecentrum RAL-Zuid organiseerden wij het EVent 2021 RAL-Zuid namens de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en Enexis. Een bestuurlijke bijeenkomst over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur met demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg, gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) en Maarten van Gaans (provincie Limburg) over de lange termijn uitdagingen op landelijk niveau en de regionale samenwerking binnen RAL-Zuid.
Ook was er een paneldiscussie over de huidige opgaven rondom laadinfrastructuur. Los van de vele opgaven, liet het EVent zien dat we al heel goed op weg zijn binnen RAL-Zuid. Daarom werd vanuit het Expertisecentrum RAL-Zuid de EV-Award uitgereikt aan de gemeente die het beste op weg is op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur en de aanmoedigingsprijs aan de gemeente die het meest inspirerende voorbeeldproject op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur heeft opgezet.
Kortom, elektrisch vervoer en laadinfra komt met vele uitdagingen, maar juist door hier gezamenlijk in op te trekken als provincies zijnde en met de gemeenten, het Rijk, netbeheerders e-rijders, en overige NAL-regio’s, weten we hier goed op in te spelen.

Bekijk het EVent 2021 hier terug: https://lnkd.in/dUwsM597

Meer informatie op www.ralzuid.nl