HetEnergieBureau wil bijdragen aan het verduurzamen van Nederland en tegelijkertijd ook aan het verminderen van de kloof tussen lagere en hogere inkomensgroepen. Volgens landelijk onderzoek van TNO kampen in Nederland circa 550.000 huishoudens met enige vorm van energiearmoede.  Het Rijk heeft begin dit jaar geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Daarom hebben wij een eenvoudige en gestructureerde aanpak voor energiearmoede opgesteld waarmee we energiearmoede in uw gemeente effectief kunnen voorkomen en verminderen en waarmee we ook een basis leggen voor later.

Meer weten? Bekijk onze aanpak hier of neem contact op met Anna Lena Gompelmann (a.gompelmann@hetenergiebureau.nl) of Jaclijn Matijssen (j.matijssen@hetenergiebureau.nl)