Jules Gielen

Jules is geboren en getogen in Venlo waardoor Cradle to Cradle bij hem met de paplepel is ingegoten. Jules is een bouwkundig ontwerper en productontwikkelaar met een sterke focus op duurzaamheid en bruikbaarheid. Het esthetisch aspect wordt echter nooit buiten beschouwing gelaten. Als een product niet mooi is, dan klopt het niet. Vanuit de TU in Eindhoven heeft Jules geleerd om theoretisch en conceptueel te denken. Hij is echter ook geregeld op de bouwplaats te vinden om theorie met praktijk in verbinding te brengen. Samen met een sterke drang naar innovatie en vernieuwing zorgt dit ervoor dat Jules breed inzetbaar is op het gebied van verduurzaming en energiebesparing in de gebouwde omgeving.

‘Zonder theorie geen praktijk en zonder praktijk geen theorie. De boeken staan symbool voor de theorie en de bouwhelm voor de praktijk waarin ik dagelijks werkzaam ben. Een juiste balans tussen beide zorgt uiteindelijk voor een optimaal product waarbij ik mijn inspiratie haal uit de praktijk die al veruit het langste bestaat: de natuur.’