De gemeente Waalre gaat het gemeentehuis herbouwen en heeft HetEnergieBureau gevraagd een ‘programma van eisen duurzaamheid’ op te stellen.

Dit PvE heeft betrekking op de duurzame opties (en prestaties) van energiebesparende en -opwekkende maatregelen, het bouwproces, de gebruikte materialen en de mogelijkheden tot duurzaam gebruik van de panden.

Duurzaamheid en duurzame renovatie is meer dan letten op energie. Het gaat Waalre ook om elementen zoals watergebruik, milieudruk vermindering, hoog comfort en economische gezonde uitgangspunten. Kortom: de gemeente Waalre hanteert bij de herbouw de peilers van de GPR dan wel de BREEAM methodiek.

Het resultaat is een programma van eisen Duurzaamheid met daarin prestatie-eisen, proces-eisen en een duurzame maatregelenlijst. Dit PvE wordt gebruikt in de verdere processtappen van de herbouw van het gemeentehuis.