New Mobility project gemeente Roosendaal

Voor de gemeente Roosendaal werken wij sinds 2021 aan de (door)ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Roosendaal streeft ernaar om de mobiliteitsbewegingen van de eigen medewerkers, maar ook die van inwoners en bezoekers, zoveel mogelijk te verduurzamen. Wij ontwikkelden hiervoor een meerjarige en stapsgewijze aanpak.

Die aanpak richtte zich allereerst op het volledig verduurzamen van de zakelijke mobiliteitsbewegingen van de medewerkers van de gemeente, en daarna ook het woon-werkverkeer. Daarop volgde een aanbod voor duurzame mobiliteit aan inwoners en bezoekers van de gemeente. Waarbij uiteindelijk wordt toegewerkt naar een flexibel en duurzaam Mobility as a Service (MaaS) systeem.

“Overheidsorganisaties kunnen een sleutelrol spelen en voorbeeldfunctie pakken bij het versneld verduurzamen van de mobiliteit binnen de eigen organisatie én daarbuiten.”

Belangrijkste mijlpalen tot nu toe

  • Duurzame mobiliteitsgarantie voor medewerkers ontwikkeld. Concreet bestaat dit uit een aanbod van OV-kaarten waarmee men gebruik kan maken van het OV, elektrische deelfietsen en elektrische deelauto’s. Maakt een medewerker minimaal 24 uur van tevoren een reservering voor een elektrische deelauto- of fiets? Dan wordt de beschikbaarheid gegarandeerd.
  • Deelauto’s en deelfietsen opengesteld voor woon-werk bewegingen. 
  • Het mobiliteitsaanbod succesvol afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke organisatie. 

Effect

Deze inspanningen hebben zichtbaar effect: het gebruik van eigen (vaak niet-elektrisch) vervoer voor werk-werk bewegingen is inmiddels geminimaliseerd. Ook zien we een substantiële groei in het gebruik van OV voor alle mobiliteitsbewegingen van medewerkers (zowel woon-werk als werk-werk). 

Uitbreiding

Het doel is om het aanbod  uit te breiden en open te stellen richting inwoners en bezoekers van de gemeente Roosendaal, om zo op termijn een grote slag te slaan in het verduurzamen de mobiliteit in de gehele gemeente. Uiteraard brengen wij ook hiervoor onze specifieke kennis, ervaring en capaciteit in om de organisatie te ondersteunen, en ervoor te zorgen het best mogelijke resultaat wordt behaald.

Meer weten over dit project?

Overige
Projecten